فروش محصولات Odoo

شرکت اپسی قصد دارد نمایندگی محصولات Odoo در ایران را اخذ نماید. لذا به زودی شاهد ارائه ERP این شرکت خواهیم بود